logo cashino   logo Xprinter

Váš košík je prázdný
Nákupní košík
Váš košík je prázdný
K dopravě zdarma zbývá: 1000 Kč

O nás

Expro Mobil s.r.o. je výhradním dovozcem termo tiskáren výrobců Xiamen Cashino Electronic Technology Co. a Xprinter Technology Group. Jedná se o největší specializované výrobce tiskáren s vlastním výzkumem, vývojem a výrobou.  Vysokou spolehlivost výrobků využívají zákazníci po celém světě. Xiamen Cashino Electronic Technology Co. a Xprinter Technology Group se komplexně specializují na navrhování, vývoj, výrobu a uvádění na trh tiskových zařízení, které poskytují profesionální řešení tisku pro různá odvětví. Termo tiskárny značek Xiamen Cashino Electronic Technology Co. a Xprinter Technology Group jsou vhodné např. v pohostinství, restaurace, hotely, obchody, hypermarkety, logistická centra a sklady, stánkové a trhové prodejce, finance, dopravu, lékařské odvětví a řemeslníky pracující v terénu atd. Všechny termotiskárny jsou pravidelně kontrolovány a testovány. Při jejich vývoji a výrobě je kladen důraz na specifické potřeby našich zákazníků.

Tiskárny Xiamen Cashino Electronic Technology Co. a Xprinter Technology Group využívají technologie IrDA, Bluetooth, WIFI. Volitelná podpora IOS.

Při výrobě tiskáren je kladen velký důraz na kvalitu produktů, které prochází přísnou kontrolou a nezávislým testováním. Termo tiskárny mají např. certifikaci CCC, CE, FCC, RoHS a ISO9001. Tiskárny využívají nejmodernější technologie, disponují vysoce kapacitní baterií s velkou výdrží.

Jsme schopni poskytnout všem zákazníkům vysoce kvalitní produkty a uspokojit přísné a náročné požadavky našich zákazníků za jedinečné ceny. Všechny produkty jsou vhodné a technologicky připraveny na EET - Elektronickou evidenci tržeb.

KONTAKT: Výhradní dovozce pro ČR a SR

Expro Mobil s.r.o.

Kampelíkova 888

Hradec Králové 50004

Obchodní oddělení: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Potřebujete poradit, neváhejte a obraťte se na nás. Technický support: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eet-tiskarny.cz a vymezují práva a povinnosti prodávajícího Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové 500 04, IČO 27501671, DIČ: CZ27501671 a kupujících. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany.

II. Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu toto zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

III. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky

Veškeré objednávky, které jsou zároveň návrhem kupní smlouvy podané prostřednictvím internetového obchodu Expromobil s.r.o.(eet-tiskarny.cz) jsou závazné pro obě strany. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží případně odesláno. Prodávající má povinnost realizovat objednávku v co nejkratším termínu od přijetí - vyjímkou jsou nepředpokládané situace - například problémy s dodávkou na straně dodavatele apod. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

IV. Cena a dodací podmínky

Prodávající účtuje za zboží ceny, které v době objednávky uvádí na svých webových stránkách. Ceny za zboží jsou uvedeny v korunách českých včetně DPH. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího odeslány nejpozději do 2 pracovních dní po obdržení platby na účet prodávajícího, nebo přijetí objednávky s platbou dobírkou, maximálně do dvou týdnů od zaslání objednávky – po dohodě s odběratelem, v případě delší dodací doby než 14dní budou řešeny individuálně s odběratelem.

V našem eshopu mohou probíhat různé akční slevy nebo jiné věrnostní programy či bonusy za jednotlivé objednávky či za jednorázový nákup. Tyto akční nabídky se řídí aktuální nabídkou a pravidly k nim určeným.

V. Právo odstoupit od smlouvy, záruka na zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte datum nákupu a druh zboží. Pokud jste již zboží obdržel/la a převzal/la, zašlete je zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt. Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.), s originálním dokladem o koupi. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Vrácené zásilky nebudou přijaty na dobírku.  V případě vrácení zboží přepravní službou nehradíme náklady spojené s touto dopravou. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Prodávající má také právo odstoupit od kupní smlouvy (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným (zboží nebude toho času skladem) a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Na každý výrobek Vám poskytujeme dvouletou záruku! Jako záruční list Vám postačí faktura daného produktu vystavená prodejcem. V případě, že zákazník do 14-ti dní od objednání zboží v případě objednávky s platbou předem neprovede převod peněz, v případě osobního odběru neodebere zboží, nebo v případě platby dobírkou zásilku nepřebere, je dodavatel oprávněn vystavit zákazníkovi fakturu na částku v prokazatelné výši poštovného a balného a úhradu této následně vymáhat.

VI. Ochrana osobních dat

Provedením objednávky dává kupující souhlas k tomu, aby uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č.101/2000 Sb.) pro další využití za účelem zásilkového prodeje v rámci obchodní činnosti prodávajícího, a to na dobu neurčitou. Prodávající se zavazuje řídit se tímto zákonem a využívat veškeré údaje pouze pro své interní potřeby, chránit data před zneužitím a neposkytovat je žádnému třetímu subjektu. Registrací dává kupující automaticky souhlas k tomu, že může být e-mailem informován o novinkách v internetovém obchodě Expro Mobil s.r.o (eet-tiskarny.cz). Pokud si nadále kupující nebude přát tyto informace dostávat, má možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovémto případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

VII. PHE - příspěvek na recyklaci elektrospotřebičů

Od 13.8.2005 platí novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která přináší změny především ve zpětném odběru elektrozařízení a přípěvku na historické elektrozařízení. Tento zákon postihuje všechny dovozce, výrobce, ale i prodejce.

Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká.

V rámci novelizace zákona musí dovozce nebo výrobce platit tzv. recyklační příspěvek vybíraný na historická elektrozařízení. Tato částka je určená k financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění použitého elektrozařízení pocházejícího z domácnosti, které bylo uvedeno na trh do 13.8.2005. Je tedy určen i na zpětný odběr a další nakládání s použitým elektrozařízením uvedeným na trh dnes již neexistujícími výrobci, dovozci, prodejci apod. Vedle toho je povinností dovozce nebo výrobce přispívat na likvidaci elektroodpadu vzniklého po 13.8.2005.

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Naše povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech, a s tím souvisejících právních předpisů jsou plněny prostřednictvím REMA Systém,a.s., která je jedním z provozovatelů kolektivního systému sběru elektroodpadu.

Příspěvky na recyklaci historických elektrospotřebičů (PHE) jsou již zahrnuté v ceně výrobku.

Místa organizovaného sběru naleznete na http://www.remasystem.cz/

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Účastníci se dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, že je kupujícím fyzická osoba, a obchodního zákoníku v případě, že je kupujícím právnická osoba. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na svých webových stránkách. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Zákony a předpisy: - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je Expro Mobil s.r.o., Kampelíkova 888, Hradec Králové 500 04, IČ: 27501671, DIČ: CZ 27501671

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Kupujícímu postačuje namísto záručního listu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (faktura), která musí obsahovat údaje jako záruční list, tj. jméno a příjmení, jméno Prodávajícího, IČ, DIČ, bydliště. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

- vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží. Záruka není uznána ani v případě, pokud zboží nebylo používáno v souladu s návodem k použití.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet.

Společnost EXPRO MOBIL - s.r.o. je registrována u ŽÚ v Hradci Králové pod IČ: 27501671
Jsme plátci DPH - přidělené DIČ FÚ v Hradci Králové je : CZ27501671

Fakturační adresa:
EXPRO MOBIL s.r.o.
Kampelíkova 888,
Hradec Králové 500 04

Dodací - poštovní adresa: 
EXPRO MOBIL s.r.o.
Kampelíkova 888,
Hradec Králové 500 04

Kontakt

Výhradní dovozce pro ČR a SR
Expro Mobil s.r.o.
Kampelíkova 888,
Hradec Králové, 500 04

Obchodní oddělení: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technický support: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel: +420737001199

Informace k dopravě

  •  Zasíláme zboží i na Slovensko

facebook logo

Odběr novinek na email
captcha 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Marketingové cookies
Google
OK
Odmítnout
Analytické cookies
Google Analytics
OK
Odmítnout
Systémové cookies
GTAG
OK
Odmítnout